Miro Bank

Biletul la ordin este un inscris prin care o anumita persoana denumita emitent, se obliga sa plateasca unei alte persoane, denumita beneficiar, sau la ordinul acesteia o suma de bani, la scadenta.

Elementele esentiale care trebuie sa fie prezente pe un bilet la ordin:

  • suma
  • scadenta (momentul platii)
  • locul unde urmeaza sa se faca plata
  • numele ordonatorului
  • numele (si adresa beneficiarului)
  • data si locul emiterii
  • semnatura
  • stampila cand este cazul